Tudor 專業潛水 Pelagos 五代演變史

Tudor剛剛推出了最新Pelagos腕表,最多人談論它的直徑減少至39mm,可謂更迎合現時細表潮流。在欣賞第五代作品Pelagos 39前,不妨一起重溫Pelagos由2012年誕生開始,到之後的左手版Pelagos LHD,再到Pelagos FXD,10年來如何肩負專業潛水腕表重任。它的人氣或許不及BlackBay,價值有點被低估……

#Pelagos #PelagosLHD #PelagosFXD #Pelagos39 #BlackBay #Spiral游絲腕表


-----------------
Spiral 游絲腕表:https://bit.ly/3MXnh25
Facebook:https://bit.ly/3LG7NxK
Instagram:https://bit.ly/3yYQ3uO

RELATED ARTICLES